Buổi Tổng Quan giới thiệu các học sinh Mẫu giáo và phụ huynh tương lai về các trường học

Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo có thể mang lại sự phấn khích, niềm vui và nước mắt cho cả phụ huynh và học sinh. Buổi Tổng Quan về Chương Trình Mẫu Giáo của Học Khu Alief giúp giảm nhẹ những nỗi lo lắng trong quá trình chuyển đổi đó với thông tin, các chuyến tham quan khuôn viên trường và các cách khác để chuẩn bị cho các em mẫu giáo tương lai của quý vị đến trường. Buổi Tổng Quan về Chương Trình Mẫu Giáo năm 2023 sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 13 tháng Tư, lúc 5 giờ chiều tại tất cả các trường tiểu học trong học khu Alief.

Trẻ em đủ năm tuổi vào ngày 1 tháng Chín sẽ đủ điều kiện đi học mẫu giáo. Các gia đình có thể hoàn thành việc ghi danh VIP tại chỗ cho các học sinh Alief mới của họ tại Buổi Tổng Quan, cũng như tham quan khuôn viên nhà trường, giới thiệu con cái của mình với các trường thông qua các hoạt động vui chơi, tham dự một cuộc họp định hướng cho phụ huynh và được trả lời tất cả các câu hỏi về việc bắt đầu đi học của các em.

Cô Mari Martinez, Điều phối viên Giáo Dục Mầm Non của Alief, cho biết các gia đình có thể hưởng lợi theo nhiều cách từ việc tham dự Buổi Tổng Quan về Chương Trình Mẫu Giáo.

“…Họ có thể đến thăm trường, tham quan các lớp học, gặp gỡ các giáo viên và ban giám hiệu, và cho các học sinh mới đến để cảm nhận về Lớp Mẫu Giáo sẽ như thế nào,” cô nói. “Các em sẽ có thể tham gia các hoạt động thực hành, xem sân chơi, thực hành cách lên xe buýt của trường. 

“Phụ huynh cũng sẽ tìm hiểu về nội dung giảng dạy mà con em họ sẽ học ở Mẫu giáo.  Họ sẽ xem lịch trình mẫu, nhận thông tin về áo linh vật nhà trường, đồng phục, dụng cụ học tập, và các thông tin quan trọng khác.”

Quý vị có thể ghi danh trực tuyến cho học sinh mới cho năm học 2023-2024 tại đây:

Giới Thiệu Trực tuyến (Học sinh mới Ghi danh)

Mẫu ghi danh này giống nhau đối với học sinh mới vào Alief ISD và đối với học sinh không theo học tại các trường Alief trong năm 2022-2023.

Cô Martinez cho biết sẽ rất hữu ích nếu các gia đình đã bắt đầu quá trình ghi danh nhập học trước Buổi Tổng Quan, nhưng cũng sẽ có hỗ trợ trong sự kiện này.

“Họ cũng nên truy cập trang mạng của chúng tôi (www.aliefisd.net/ec) để biết thêm thông tin được cung cấp về chương trình của chúng tôi, cũng như thông tin ghi danh.”

Cô Martinez nhấn mạnh rằng các Học sinh Mẫu giáo tương lai là một phần của quy trình ghi danh. Những chuyến tham quan lớp học, giới thiệu với thầy cô, ban giám hiệu, thực hành với xe buýt và các thủ tục sẽ giúp giảm bớt những giọt nước mắt trong ngày tựu trường của tháng Tám.

Cô nói: “Các bậc cha mẹ cũng nên mang theo các em học sinh mẫu giáo sắp đến của mình để các em có cơ hội tìm hiểu về khuôn viên trường và các giáo viên.”

Để tìm trường tiểu học của quý vị, hãy xem bản đồ với các khu nhập học tại www.aliefisd.net/domain/1971

Các trường tiểu học của Học Khu Alief gồm có:

 • Alexander Elementary School, 8500 Brookwulf, 77072, 281-983-8300
 • Best Elementary School, 10000 Centre Parkway, 77036, 713-988-6445
 • Boone Elementary School, 11400 Bissonnet, 77099, 281-983-8308
 • Bush Elementary School, 9730 Stroud, 77036, 713-272-3220
 • Chambers Elementary School, 10700 Carvel, 77072, 281-983-8313
 • Chancellor Elementary School, 4350 Boone, 77072, 281-983-8318
 • Collins Elementary School, 9829 Town Park, 77036, 713-272-3250
 • Cummings Elementary School, 10455 South Kirkwood, 77099, 281-983-8328
 • Hearne Elementary School, 13939 Rio Bonito, 77083, 281-983-8333,
 • Heflin Elementary School, 3303 Synott, 77082, 281-531-1144
 • Hicks Elementary School, 8520 Hemlock Hill, 77083, 281-983-8040
 • Holmquist Elementary School, 15040 Westpark, 77082, 281-988-3024
 • Horn Elementary School, 10734 Bissonnet, 77099, 281-988-3223
 • Kennedy Elementary School, 10200 Huntington Place, 77099, 281-983-8338
 • Landis Elementary School, 10255 Spice, 77072, 281-983-8343
 • Liestman Elementary School, 7610 Synott, 77083, 281-983-8348
 • Mahanay Elementary School, 13215 High Star, 77083, 281-983-8355
 • Martin Elementary School, 11718 Hendon, 77072, 281-983-8363
 • Outley Elementary School, 12355 Richmond, 77082, 281-584-0655
 • Petrosky Elementary School, 6703 Winkleman, 77083, 281-983-8366
 • Rees Elementary School, 16305 Kensley, 77082, 281-531-1444
 • Smith Elementary School, 11300 Stancliff, 77099, 281-983-8380
 • Sneed Elementary School, 9855 Pagewood Lane, 77042, 713-789-6979
 • Youens Elementary School, 12141 High Star, 77072, 281-983-8383

La Ronda Informativa invita a los futuros estudiantes de kínder y sus padres a conocer las escuelas

El primer día de kínder puede traer emoción, alegría y lágrimas tanto para padres como para estudiantes. La Ronda Informativa de Kínder de Alief ayuda a facilitar esa transición con información, visitas a las escuelas y otras maneras de preparar a su futuro estudiante de kínder para la escuela. La Ronda Informativa de Kínder del 2023 será el jueves, 13 de abril, a las 5 PM en todas las escuelas primarias de Alief.

Los niños que cumplirán cinco años antes del 1 de septiembre son elegibles para el kínder. Durante la Ronda Informativa, las familias podrán completar la inscripción VIP en la escuela para los estudiantes nuevos en Alief, así como recorrer sus instalaciones, familiarizar a sus hijos con las escuelas mediante actividades divertidas, asistir a una reunión de orientación para padres y obtener respuestas a todas sus preguntas sobre el inicio escolar.

Mari Martínez, Coordinadora de Educación Infantil de Alief, dice que las familias pueden beneficiarse de muchas maneras al asistir a la Ronda Informativa de Kínder.

“…Podrán visitar la escuela, recorrer los salones de clases, conocer a los maestros y administradores, y para que los estudiantes nuevos puedan darse una idea de cómo será el kínder”, dijo. “Podrán participar en actividades prácticas, ver el patio de recreo, practicar cómo subir al autobús escolar”.

“Los padres también aprenderán sobre el contenido de la enseñanza que sus hijos aprenderán en el kínder. Verán ejemplos de horarios, recibirán información sobre las camisetas con los logotipos y colores de las escuelas, uniformes, materiales y otra información importante”.

La inscripción en línea para los estudiantes nuevos para el año escolar 2023-2024 está disponible aquí:

Nuevo Registro De Estudiante En Línea

El formulario es el mismo para los estudiantes nuevos en Alief ISD y para los estudiantes que no asistieron a las escuelas de Alief en el 2022-2023.

La Srta. Martínez dijo que será de mucha ayuda que las familias comiencen el proceso de inscripción antes de la Ronda Informativa, pero que se les ofrecerá ayuda durante el evento.

“También deben visitar nuestro sitio web (www.aliefisd.net/ec) para obtener información adicional sobre nuestro programa, así como información sobre las inscripciones”.

La Srta. Martínez destacó que los futuros estudiantes de kínder forman parte del proceso de inscripción. Las visitas a los salones de clases, las presentaciones con los maestros y administradores, y las prácticas con los autobuses y los procedimientos ayudarán a reducir las lágrimas durante el primer día de clases en agosto.

“Los padres también deberían traer a sus hijos que van a entrar a kínder para que tengan la oportunidad de conocer la escuela y a los maestros”, dijo.

Para encontrar la escuela primaria que les corresponde, consulten el mapa con las zonas de asistencia en www.aliefisd.net/domain/1971.

Las escuelas primarias de Alief son:

Escuela Primaria Alexander, 8500 Brookwulf, 77072, 281-983-8300

Escuela Primaria Best, 10000 Centre Parkway, 77036, 713-988-6445

Escuela Primaria Boone, 11400 Bissonnet, 77099, 281-983-8308

Escuela Primaria Bush, 9730 Stroud, 77036, 713-272-3220

Escuela Primaria Chambers, 10700 Carvel, 77072, 281-983-8313

Escuela Primaria Chancellor, 4350 Boone, 77072, 281-983-8318

Escuela Primaria Collins, 9829 Town Park, 77036, 713-272-3250

Escuela Primaria Cummings, 10455 South Kirkwood, 77099, 281-983-8328

Escuela Primaria Hearne, 13939 Rio Bonito, 77083, 281-983-8333,

Escuela Primaria Heflin, 3303 Synott, 77082, 281-531-1144

Escuela Primaria Hicks, 8520 Hemlock Hill, 77083, 281-983-8040

Escuela Primaria Holmquist, 15040 Westpark, 77082, 281-988-3024

Escuela Primaria Horn, 10734 Bissonnet, 77099, 281-988-3223

Escuela Primaria Kennedy, 10200 Huntington Place, 77099, 281-983-8338

Escuela Primaria Landis, 10255 Spice, 77072, 281-983-8343

Escuela Primaria Liestman, 7610 Synott, 77083, 281-983-8348

Escuela Primaria Mahanay, 13215 High Star, 77083, 281-983-8355

Escuela Primaria Martin, 11718 Hendon, 77072, 281-983-8363

Escuela Primaria Outley, 12355 Richmond, 77082, 281-584-0655

Escuela Primaria Petrosky, 6703 Winkleman, 77083, 281-983-8366

Escuela Primaria Rees, 16305 Kensley, 77082, 281-531-1444

Escuela Primaria Smith, 11300 Stancliff, 77099, 281-983-8380

Escuela Primaria Sneed, 9855 Pagewood Lane, 77042, 713-789-6979

Escuela Primaria Youens, 12141 High Star, 77072, 281-983-8383

Round-Up introduces future Kindergarteners and parents to schools

The first day of kindergarten can bring excitement, joy and tears for both parents and students. Alief’s Kindergarten Round-Up helps ease that transition with information, campus tours, and other ways to prepare your future kindergartener for school. Kindergarten Round-Up 2023 will be Thursday, April 13, at 5 PM on all Alief elementary campuses.

Children who will be five years old by September 1 are eligible for kindergarten. Families can complete VIP on-site enrollment for their new Alief students at the Round-Up, as well as tour their campuses, introduce their children to the schools with fun activities, attend a parent orientation meeting, and get all their beginning-school questions answered.

Mari Martinez, Alief’s Early Childhood Coordinator, says families can benefit in many ways from attending Kindergarten Round-Up.

“…They can visit the school, tour the classrooms, meet the teachers and administrators, and for incoming students to get a feel for what Kindergarten will be like,” she said. “They’ll be able to participate in hands-on activities, see the playground, practice how to get on a school bus.”

“Parents will also learn about the instructional content their children will be learning about in Kindergarten. They’ll see sample schedules, receive information about spirit shirts, uniforms, materials, and other important information.”

Online registration for new students for the 2023-2024 school year is available here:

New Student Registration

Nuevo Registro De Estudiante En Línea

Giới Thiệu Trực tuyến (New Student Registration)

The form is the same for students new to Alief ISD and for students who did not attend Alief schools in 2022-2023.

Martinez said it will be helpful if families have started the registration process before the Round-Up, but assistance will be provided during the event.

“They should also visit our website (www.aliefisd.net/ec) for additional information provided about our program, as well as registration information.”

Martinez emphasized that future Kindergarteners are part of the registration process. The classroom tours, introductions to teachers and administrators, and practices with buses and procedures will help reduce the tears on the first day of school in August.

“Parents should also bring their incoming kindergarteners with them so they have an opportunity to get to know the campus and the teachers,” she said.

To find your elementary campus, see the map with attendance zones at www.aliefisd.net/domain/1971.

Alief elementary campuses are:

Alexander Elementary School, 8500 Brookwulf, 77072, 281-983-8300

Best Elementary School, 10000 Centre Parkway, 77036, 713-988-6445

Boone Elementary School, 11400 Bissonnet, 77099, 281-983-8308

Bush Elementary School, 9730 Stroud, 77036, 713-272-3220

Chambers Elementary School, 10700 Carvel, 77072, 281-983-8313

Chancellor Elementary School, 4350 Boone, 77072, 281-983-8318

Collins Elementary School, 9829 Town Park, 77036, 713-272-3250

Cummings Elementary School, 10455 South Kirkwood, 77099, 281-983-8328

Hearne Elementary School, 13939 Rio Bonito, 77083, 281-983-8333,

Heflin Elementary School, 3303 Synott, 77082, 281-531-1144

Hicks Elementary School, 8520 Hemlock Hill, 77083, 281-983-8040

Holmquist Elementary School, 15040 Westpark, 77082, 281-988-3024

Horn Elementary School, 10734 Bissonnet, 77099, 281-988-3223

Kennedy Elementary School, 10200 Huntington Place, 77099, 281-983-8338

Landis Elementary School, 10255 Spice, 77072, 281-983-8343

Liestman Elementary School, 7610 Synott, 77083, 281-983-8348

Mahanay Elementary School, 13215 High Star, 77083, 281-983-8355

Martin Elementary School, 11718 Hendon, 77072, 281-983-8363

Outley Elementary School, 12355 Richmond, 77082, 281-584-0655

Petrosky Elementary School, 6703 Winkleman, 77083, 281-983-8366

Rees Elementary School, 16305 Kensley, 77082, 281-531-1444

Smith Elementary School, 11300 Stancliff, 77099, 281-983-8380

Sneed Elementary School, 9855 Pagewood Lane, 77042, 713-789-6979

Youens Elementary School, 12141 High Star, 77072, 281-983-8383

Chương trình hội thảo Family U tác hợp phụ huynh và học khu trong việc giáo dục học sinh

Nuôi dạy con cái trong năm 2023 không phải là một nhiệm vụ dễ dàng; nhưng Alief ISD đã sẵn sàng với sự trợ giúp. Một trong những nguồn lực quan trọng nhất trong hành trình nuôi dạy con cái là chương trình hội thảo Family U của Học Khu Alief, đã diễn ra vào ngày 25 tháng Ba, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều tại Trung tâm Phát triển Tài năng.

Trong hơn một thập kỷ, Alief đã hợp tác với các bậc phụ huynh và gia đình trong Family U, một hội nghị kéo dài một ngày để hỗ trợ cư dân Alief, trang bị cho họ các công cụ để chăm sóc con cái và bản thân. Sự kiện trực tiếp năm nay cung cấp nhiều chủ đề và thông tin từ nhân viên Alief và diễn giả khách mời.

Shanceler Terry, điều phối viên của Phòng Gắn Kết Cộng đồng và Gia Đình Alief cho biết: “Các gia đình Alief sẽ được trang bị các công cụ để hỗ trợ họ trong hành trình nuôi dạy con cái, bất kể con họ ở độ tuổi nào. “Các gia đình sẽ có thể xây dựng các kỹ năng của họ để giúp xây dựng những ngôi nhà vững chắc hơn và những đứa trẻ khỏe mạnh hơn.”

Chương trình Family U bắt đầu vào năm 2010 như một cách để tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình. Lưu ý rằng trẻ em dành phần lớn thời gian ở nhà, Terry cho biết gia đình có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh.

“…Điều quan trọng là mức độ hiệu quả của gia đình chúng ta được xây dựng và họ cảm thấy tự tin để hỗ trợ con cái về mặt học tập và tình cảm. Trong những năm qua, chúng tôi đã chứng kiến các gia đình sử dụng thông tin thu được để đồng hành cùng con cái của họ và hợp tác với nhà trường trong suốt hành trình giáo dục của con họ. “

Sự kiện năm nay bao gồm các phiên thảo luận về “Những Ông Bố Chuyên Nghiệp – All-Pro Dads”, những người cha và những người trong cương vị làm người cha có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng sự phát triển của trẻ em; hiểu rõ việc bạo lực gia đình gây ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào; tạo cơ hội cho sự sáng tạo và khám phá trong các bộ môn mỹ thuật và Giáo Dục Nghề Nghiệp Và Kỹ Thuật; hiểu nhu cầu của trẻ mắc chứng khó đọc và rối loạn chức năng điều hành; và cả những buổi hướng dẫn phụ huynh tự chăm sóc bản thân khi chăm sóc con cái.

“Vâng, gia đình của chúng tôi là cha mẹ, nhưng họ cũng là những cá thể.  Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo các mục hội thảo như ‘Đổ đầy thùng của bạn – Fill Your Bucket’ được cung cấp để giúp cha mẹ và người chăm sóc tự chăm sóc bản thân trước khi chăm sóc con cái của họ,” Terry nói. “Đây là chìa khóa cho tuổi thọ của họ với tư cách là cha mẹ, và cũng là chìa khóa để làm gương cho học sinh của chúng tôi về việc tự chăm sóc bản thân.”

Các buổi học được cung cấp cho các gia đình có con ở tất cả các cấp lớp, từ mẫu giáo đến lớp 12.  Dịch vụ giữ trẻ được cung cấp, và thức ăn, các phần biểu diễn, giải thưởng và giải trí là một phần của chương trình.

Family U asocia a los padres y al distrito en la educación de los estudiantes

La formación de un niño en el 2023 no es tarea fácil, pero Alief ISD está listo para ayudar. Uno de los recursos más importantes en el camino de la paternidad es la Conferencia Family U de Alief, que se llevó a cabo el 25 de marzo de 8 a.m. a 3:30 p.m. en el Centro para el Desarrollo del Talento.

Durante más de una década, Alief ha colaborado con padres y familias en la Conferencia Family U, un evento de un día para ayudar a los residentes de Alief, proporcionándoles las herramientas necesarias para cuidar de sus hijos y de ellos mismos. El evento presencial de este año ofreció una variedad de temas e información del personal de Alief y otros presentadores invitados.

“Las familias de Alief obtendrán las herramientas necesarias para ayudarles en su camino como padres, independientemente de la edad de sus hijos”, dijo Shanceler Terry, coordinadora de Participación Familiar y Comunitaria de Alief, en una entrevista previa a la conferencia. “Las familias serán capaces de desarrollar sus habilidades que les ayudarán a construir hogares más fuertes y niños más fuertes.”

Family U comenzó en el año 2010 como una forma de fortalecer los lazos entre las escuelas y las familias. Teniendo en cuenta que los niños pasan gran parte de su tiempo en casa, la Srta. Terry dijo que las familias tienen que realizar un papel vital en la educación de sus estudiantes.

“…Es fundamental que los niveles de eficacia de nuestras familias aumenten y que se sientan seguras al ayudar a sus hijos académica y emocionalmente. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo las familias utilizan la información obtenida para acompañar a sus hijos y colaborar con la escuela a lo largo del proceso educativo de sus hijos.”

El evento de este año incluyó las sesiones conocidas como “All-Pro Dads” con temas como: padres y figuras paternas que realizan una función vital en el crecimiento de los niños; cómo afecta la violencia doméstica a los niños; ofrecer oportunidades para la creatividad y la exploración en las bellas artes y la educación profesional y técnica; comprender las necesidades de los niños con dislexia y trastornos de la función ejecutiva; e incluso sesiones sobre el cuidado personal para padres que cuidan de sus hijos.

“Sí, nuestras familias son los padres, pero también son seres humanos únicos. Por eso queremos asegurarnos de que se ofrezcan sesiones para ‘recargar las baterías’ que ayuden a los padres y personas que cuidan de los niños a que aprendan a cuidar de ellos mismos, antes de cuidar de sus hijos”, dijo la Srta. Terry. “Esto es clave para una vida larga como padres, y también clave para modelar el autocuidado a nuestros estudiantes.”

Cada año se ofrecen sesiones que están dirigidas a las familias con niños de todos los niveles, desde prekínder hasta 12º grado. Se ofrece cuidado infantil y el programa incluye comida, actuaciones, premios y entretenimiento.

Family U partners parents and district in students’ education

Parenting a child in 2023 is no easy task; but Alief ISD is ready with help. One of the most important resources on the parenting journey is Alief Family U, which was held on March 25 from 8 AM to 3:30 PM at the Center for Talent Development.

For more than a decade, Alief has partnered with parents and families in Family U, a one-day conference to aid Alief residents, equipping them with tools to care for their children and themselves. This year’s face-to-face event offered a variety of topics and information from Alief staff and guest speakers.

“Alief families will be equipped with tools to aide them in their parenting journey, no matter the age of their child,” said Shanceler Terry, coordinator of Alief’s Family and Community Engagement, in an interview prior to the conference. “Families will be able to build their skills that will lend to building stronger homes and stronger children.”

Family U started in 2010 as a way to strengthen bonds between schools and families. Noting that children spend much of their time at home, Terry said families have a vital role to play in their students’ education.

“…It is critical that our family efficacy levels are built, and that they feel confident to assist their children academically and emotionally. Over the years, we have witnessed families utilizing the information gained to walk with their children and partner with the school along their child’s educational journey. “

This year’s event included sessions on “All-Pro Dads,” fathers and father-figures who provide a vital role in nurturing children’s growth; understanding how domestic violence impacts children; providing opportunities for creativity and exploration in fine arts and Career and Technical education; understanding the needs of children with dyslexia and executive function disorders; and even sessions on self-care for parents as they take care of children.

“Yes, our families are parents, but they are individuals as well.  So we want to ensure sessions such as ‘Fill Your Bucket’ are offered to help parents and caregivers take care of themselves, before taking care of their children,” Terry said. “This is key for their longevity as parents, and also key for modeling self-care to our students.”

Each year sessions are provided for families with children at all grade levels, from pre-K to grade 12. Childcare is provided, and food, performances, prizes and entertainment are part of the program.

Khu Học Chánh Độc Lập Alief (Alief ISD) khởi động sự kiện Pre-K Preview hàng năm

Các gia đình có thể tìm hiểu về các chương trình Mẫu giáo (Pre-K) thực hành, độc đáo được cung cấp tại Alief ISD trong Buổi Pre-K Preview hàng năm vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng Ba, 2023. Sự kiện miễn phí này sẽ diễn ra tại Trung tâm Phát triển Tài năng, 14411 Westheimer Road, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Gia đình của học sinh chuẩn bị nhập học Lớp Mẫu Giáo trong niên khóa 2023-24 đều được mời tham dự. Thủ tục ghi danh VIP cho năm học tiếp theo dành cho các gia đình mang theo giấy khai sinh của con mình, bằng chứng về địa chỉ nhà ở như hợp đồng thuê căn hộ hoặc hóa đơn tiện ích, và hồ sơ tiêm chủng. Phụ huynh của các em học sinh sống bên ngoài phạm vi ranh giới tuyến trường học của Alief ISD có thể nộp đơn ghi danh cho con em họ vào Lớp Mẫu Giáo đổi mới của học khu thông qua Chương trình Ghi danh Mở có Giới hạn.

Ngoài ra, tất cả những người tham dự sẽ nhận được một hộp cơm trưa, một cuốn sách tô màu Alief và một chai nước. Các loại thức ăn nhẹ cũng sẽ được cung cấp.

Theo như bà Kimberly Smith, Giám đốc Quan hệ Công chúng, cho biết: “Các nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng của việc giúp trẻ có được nền tảng giáo dục tốt từ sớm. Trẻ em tham gia chương trình Mẫu Giáo nâng cao, như chương trình Mẫu Giáo đổi mới ở Alief ISD, sẽ đạt thành tích cao hơn và có nhiều khả năng vượt trội về đọc, viết và toán.” “Các bậc phụ huynh muốn con mình trở thành những học trò thành công thực sự cần tận dụng cơ hội to lớn này để xem chương trình đang hoạt động trong buổi Pre-K Preview. Chương trình thực sự độc đáo và chương trình tương tác sáng tạo này chỉ có ở Alief.”

Chương trình Mẫu Giáo cả ngày miễn phí cho những học sinh đủ bốn tuổi trước ngày 1 tháng Chín và đáp ứng các yêu cầu, chẳng hạn như thu nhập gia đình đủ điều kiện; người học tiếng Anh; tình trạng vô gia cư/nhà ở không ổn định; thuộc diện chăm sóc nuôi dưỡng hiện tại hoặc trước đây; con của quân nhân đang tại ngũ; hoặc con của một người đủ điều kiện nhận Giải thưởng Ngôi sao Texas (nhân viên ứng cứu tuyến đầu). Để tìm hiểu xem con quý vị có đủ điều kiện hay không, hãy liên hệ với Phòng Dịch Vụ Học Sinh theo số (281) 988-3100.

Alief cũng cung cấp một số suất học Mẫu Giáo Pre-K có tính phí trong các chương trình mầm non từng đoạt giải thưởng của mình. Chương trình Mẫu Giáo tương tác dành cho nhân viên Alief và cư dân trong quận có con không đủ điều kiện tham gia lớp Mẫu Giáo cả ngày. Học phí là $675 mỗi tháng hoặc $6,750 mỗi năm cho mỗi học sinh.

Ghi danh cho năm học 2023-2024 cho các học sinh Alief mới và học sinh cũ hiện được mở trực tuyến. Cư dân Alief mới cũng có thể ghi danh cho các em học sinh cho năm học hiện tại qua địa chỉ www.aliefisd.net/enroll. Thông tin về chương trình Ghi Danh Mở có Giới Hạn hiện có tại địa chỉ www.aliefisd.net/loe.

Alief ISD da inicio al evento anual de Presentación de Prekínder

Las familias pueden aprender acerca de los programas únicos y prácticos de Prekínder que se ofrecen en Alief ISD en la Presentación Anual de Prekínder el sábado, 4 de marzo del 2023. El evento gratuito se lleva a cabo en el Centro para el Desarrollo del Talento, 14411 Westheimer Road, de 10 a.m. a 2 p.m.

Las familias de los estudiantes que entran a Prekínder en el año escolar 2023-24 están invitadas a asistir. La inscripción VIP para el próximo año escolar está disponible para las familias que traigan el acta de nacimiento del niño, comprobante de domicilio como un recibo de la renta o servicios públicos y la cartilla de vacunación. Los padres de los estudiantes que viven fuera de los límites de asistencia de Alief ISD pueden solicitar la inscripción de sus hijos al Prekínder innovador del distrito a través del Programa de Inscripción Abierta Limitada.

Además, cada participante recibirá una lonchera, un libro para colorear de Alief y una botella para agua. Se ofrecerán bocadillos.

“Estudios han demostrado lo importante que es para los niños obtener una buena base educativa desde el principio. Los niños que asisten a un programa avanzado de Prekínder, como el innovador programa de Prekínder en Alief ISD, se desempeñan a un nivel más alto y tienen más posibilidades de sobresalir en lectura, escritura y matemáticas,” dijo Kimberly Smith, Directora de Relaciones Públicas. “Los padres que quieren que sus hijos sean estudiantes exitosos realmente necesitan aprovechar esta enorme oportunidad para ver el programa en acción durante la Presentación de Prekínder. Es verdaderamente único y este innovador programa interactivo sólo está disponible en Alief.”

El programa de día completo de Prekínder es gratuito para los estudiantes que tendrán cuatro años de edad el 1 de septiembre y que cumplan con los requisitos, tales como elegibilidad por ingresos familiares; estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés; carencia de hogar/vivienda inestable; cuidado tutelar actual o previo; hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas; o hijo de una persona elegible para el Premio Star of Texas (socorristas de emergencia). Para saber si su hijo califica, comuníquese al Departamento de Servicios Estudiantiles al (281) 988-3100.

Alief también ofrece un número limitado de lugares de Prekínder con colegiatura en sus programas premiados de educación infantil. El programa interactivo de Prekínder está disponible para los empleados de Alief y residentes del distrito cuyos hijos no califican para el Prekínder de día completo. La colegiatura es de $ 675 dólares mensuales o $ 6,750 anuales por estudiante.

Las inscripciones para el año escolar 2023-2024 para estudiantes nuevos y que regresan a Alief ya están abiertas en línea. Los residentes nuevos de Alief también pueden inscribir a sus estudiantes para el año escolar en curso en www.aliefisd.net/enroll. La información sobre el Programa de Inscripción Abierta Limitada está disponible en www.aliefisd.net/loe.

Alief ISD kicks off annual Pre-K Preview event

Families can learn about the unique, hands-on Pre-Kindergarten programs offered in Alief ISD at the annual Pre-K Preview on Saturday, March 4, 2023. The free event takes place at the Center for Talent Development, 14411 Westheimer Road, from 10 AM to 2 PM.

Families of students entering Pre-K in the 2023-24 school year are invited to attend. VIP registration for the next school year is available for families who bring along your child’s birth certificate, proof of address such as an apartment lease or utility bill, and immunization records. Parents of students living outside the Alief ISD attendance boundaries can apply to enroll their children in the district’s innovative Pre-K through the Limited Open Enrollment Program.

In addition, all attendees will receive a lunch box, an Alief coloring book, and a water bottle. Snacks will be provided.

“Studies have shown how important it is for children to get a good educational foundation early on. Children who attend an advanced Pre-K program, like the innovative Pre-K program in Alief ISD, perform at a higher level and are more likely to excel in reading, writing and math,” Kimberly Smith, Director of Public Relations, said. “Parents who want their children to be successful learners really need to take advantage of this enormous opportunity to see the program in action during the Pre-K Preview. It is truly unique and this innovative interactive program is only available in Alief.”

The full-day Pre-K program is free for students who will be four years old by September 1 and who meet requirements, such as eligible family income; English language learner; homelessness/unstable housing; current or past foster care; child of an active duty member of the armed forces; or child of a person eligible for the Star of Texas Award (first responders). To find out if your child qualifies, contact Student Services at (281) 988-3100.

Alief offers a limited number of tuition-based Pre-K spots in its award-winning early childhood programs as well. The interactive Pre-K program is available to Alief employees and district residents whose children do not qualify for full-day Pre-K. Tuition is $675 per month or $6,750 per year per student.

Registration for the 2023-2024 school year for new and returning Alief students is now open online. New Alief residents can also register students for the current school year at www.aliefisd.net/enroll. Information on Limited Open Enrollment is available at www.aliefisd.net/loe.

Xem lịch tốt nghiệp 2023

Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp cho các trường trung học Alief đã được ấn định, với sự thay đổi địa điểm cho một số trường trung học.

Các “Kỵ Sĩ” của trường Early College High School sẽ bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp tại Đại Vận Động Trường Don Coleman ở Học Khu Spring Branch vào lúc 4 giờ chiều thứ Năm, ngày 25 tháng Năm,  trong khi các học sinh cuối cấp của trường trung học Kerr sẽ nhận bằng tốt nghiệp lúc 7 giờ tối.

Trường Trung Học Hastings sẽ chứng kiến các học sinh lớp 12 bước lên sân khấu nhận bằng lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 2 tháng Sáu; Trường Trung Học Taylor sẽ theo sau lúc 2 giờ chiều; và học sinh lớp 12 của Trường Trung Học Elsik sẽ nhận bằng tốt nghiệp lúc 7 giờ tối, tất cả đều sẽ diễn ra tại Trung tâm Leonard E. Merrell ở Khu học chánh Katy.

Trung tâm Merrell, tọa lạc tại 6301 South Stadium Lane ở Katy, nằm ở phía tây của Katy Mills Mall và có thể dễ dàng đi đến từ US 10. Địa điểm mới mang lại một số lợi thế, theo Giám đốc khu vực Patrick Cherry.

Ông ghi nhận rằng: “Địa điểm tổ chức lần này gần cộng đồng Alief hơn [địa điểm trước đây] Berry Center và không tính phí đậu xe.” “Lễ tốt nghiệp sẽ vẫn diễn ra trong một môi trường có hệ thống điều hòa nhiệt độ.”

Cơ sở này cũng đủ rộng rãi để phục vụ tất cả các học sinh tốt nghiệp và gia đình của họ.

Ông nói: “Giống như năm ngoái, chúng tôi vẫn có thể tặng sáu vé cho mỗi học sinh cuối cấp tốt nghiệp. 

Nhưng ngày có sẵn là một yếu tố chính trong quyết định, ông Cherry nói thêm.

Ông ta nói rằng các quan chức của Học Khu Katy đã “rất linh hoạt và cho phép chúng tôi được lên lịch tổ chức sau ngày 31 tháng Năm, 2023.” “Điều này rất quan trọng vì tiểu bang gần đây đã lùi ngày công bố điểm STAAR EOC sang ngày 31 tháng Năm, 2023. Với ngày tổ chức lễ tốt nghiệp sau đó, giờ đây sẽ cho phép tất cả học sinh có cơ hội để được hội đủ điều kiện tốt nghiệp và cùng nhận bằng với các bạn bè cùng cấp.”

Ông nói: Đại Vận Động Trường Coleman, nằm đối diện Trường Trung học Stratford tại 1050 Dairy Ashford Rd., tiếp tục là một lựa chọn tốt cho các buổi lễ tốt nghiệp của hai trường Kerr và Early College.

Ông Cherry giải thích: “Chúng tôi rất vui mừng được trở lại với Coleman Coliseum. Địa điểm này “không chỉ đáp ứng được số lượng các học sinh sắp tốt nghiệp của cả hai trường và gia đình của họ, mà còn là địa điểm trong nhà, gần cộng đồng Alief và các gia đình có chỗ đậu xe miễn phí.”

Cơ sở phục vụ cho nhu cầu của các cộng đồng trường Early College và Kerr, mà không quá lớn cho các trường học.

“Bởi vì trường Kerr có hơn 200 học sinh tốt nghiệp, nên có thể khó tìm được một địa điểm đủ rộng cho khán giả và các em học sinh mà vẫn có đủ chỗ đậu xe và chỗ ngồi kiểu rạp hát trên tầng nơi học sinh tốt nghiệp ngồi.”

Khi ngày đến gần, các trường sẽ cung cấp thêm thông tin cho học sinh cuối cấp về trang phục tốt nghiệp, vé, thời gian có mặt, và các chi tiết khác. Thông tin cũng sẽ được đăng trực tuyến tại trang www.aliefisd.net/graduation, bao gồm cả bản đồ và thông tin về bãi đậu xe cũng sẽ được gắn liên kết trên trang web về lễ tốt nghiệp.

Trang phục tốt nghiệp cho tất cả năm trường có thể được đặt hàng trực tuyến từ Herff-Jones. Ảnh tốt nghiệp sẽ được chụp bởi công ty Marc Nathan Photography và sẽ có sẵn để đặt hàng sau các buổi lễ tốt nghiệp tại Grad Photo Network.