Các Gia Đình của Alief Dễ Dàng Đăng Ký Ghi Danh vào Trường

Các gia đình của Alief có thể bắt đầu chuẩn bị cho năm học tiếp theo bằng cách đăng ký cho học sinh ngay bây giờ!

Hiện đang mở ghi danh cho năm học 2023-2024 theo hình thức trực tuyến, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Các cư dân mới của Alief cũng có thể đăng ký cho học sinh cho năm học hiện tại bằng cách truy cập http://www.aliefisd.net/enroll.

Thời điểm bắt đầu ghi danh sớm này sẽ trao cho các gia đình cơ hội được hoàn tất các biểu mẫu bắt buộc và nhận thông tin về các chương trình, dịch vụ đưa đón và các dịch vụ khác. Trang ghi danh trực tuyến có hiển thị bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Những người không phải cư dân của Alief cũng có thể nộp đơn cho phần mở ghi danh hạn chế trên trang mạng này, và có thể tận dụng các chương trình không được cung cấp trong những khu học chánh khác.

“Phụ huynh nhận ra rằng Alief ISD là lựa chọn thông minh khi quyết định nơi con họ được nhận dịch vụ giáo dục,” Kimberly Smith, Giám Đốc phụ trách Truyền Thông và Quan Hệ Công Chúng, giải thích. “Từ các chương trình Trước Mẫu Giáo đổi mới và được cung cấp toàn thời gian, các chương trình giảng dạy nổi bật, cùng các trường học đạt giải thưởng Ruy băng xanh (Blue Ribbon Schools) đến các chương trình dựa trên STEM, các chứng chỉ của ngành và doanh nghiệp, các chương trình thể thao hạng quốc gia và mỹ thuật được công nhận, Alief ISD luôn có điều gì đó đặc biệt dành cho trẻ bất kỳ đang ở độ tuổi đến trường.”

Trang mạng của Alief, http://www.aliefisd.net, cung cấp thông tin về các lựa chọn, chẳng hạn như Trường Trung Học Phổ Thông Tự Chọn, các chương trình học hai ngôn ngữ song song bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và chương trình mầm non Trước Mẫu Giáo mới và sáng tạo được giảng dạy cả ngày.

Ngoài ra, hệ thống ghi danh trực tuyến có bao gồm các biểu mẫu mới được bổ sung vào trang web, bao gồm biểu trạng thái kinh tế xã hội, nộp đơn cho bữa trưa, thỏa thuận về chuyên cần, bảng câu hỏi về nơi cư trú, các chính sách và quy định về đưa đón và vận chuyển, và trang cam đoan của phụ huynh và học sinh, mang đến sự thuận tiện khi có thể nộp đơn điện tử thay vì các tài liệu trước đó chỉ có thể nộp trên giấy.

Có thể ghi danh 24/7 trong suốt cả năm, mặc dù các chương trình đặc biệt đều có thời hạn chót nộp đơn.

%d bloggers like this: